G. Gruodis

G. is 20 years old. G. is located in Rio de Janeiro at Paraíso Perdido.

G. likes to go for a walk during off hours and is trying to compose music in order to get ahead professionally.

Attitude Loving
State Normal
Mood 100
Health 100
Star Quality 61
Cash 891,922.90 M$
VIP Member
Game: Popmundo
Points: 3890
Days Active: 5268 days

Latest Blog Post

Meilė - mažoji Abražiūnaitė + nelogiški paskutiniai planai (I)

- Užsakyk papildomus koncus. Prieš išeinant pavarysiu taip, kad drebės visas pasaulis, - pareiškė ji, kai vadybininkas vis dar nesiėmė jokių veiksmų, nors tą patį pageidavimą ji ištarė jau trečią kartą. - 3 ar 4 pasirodymai bus pats tas.

Ji išsidrėbė kėdėje su šampano taure rankoje ir nekantriai nužvelgė darbuotoją, nebyliai reikalaudama vykdyti jos nurodymus. Deja, akivaizdžiai kiek pasimetęs vyras vis tiek laikėsi savo ir stipriai papurtęs galvą priminė:

- Tu prašai suplanuoti papildomus koncertus likus vos kelioms dienoms. Negana to, nori koncertuoti ten, kur ir taip vėliau suplanuoti arba neseniai jau įvyko net du, pilnutėles sales surinkę, pasirodymai.

- Ir? - nekantriai jį pertraukė Greta, gurkštelėdama savo šampano. - Pasakiau užsakyk papildomus pasirodymus. Taškas.

- Bet juk grupė neparduos jokių bilietų... - bandė kiek nedrąsiai ją perkalbėti šalia stovintis darbuotojas. - Neprotinga dabar imti ir tiesiog paskutinę sekundę keisti planus. Juk...

- Ar aš čia vadė, ar tu? - Greta pervėrė žmogelį tokiu šaltu žvilgsniu, kad šis nejučiomis žengė žingsnį atgal. - Pasakiau suplanuoti papildomus pasirodymas, tai vadinasi tą ir darai. Aš nesiruošiu dar n metų turuoti su MoH, kai galiu to paties pasiekti per žymiai trumpesnį laiką.

- Bet juk nieko neparduosit! - neapsikentęs Gretos reikalavimų, jis skėstelėjo rankomis, pakeldamas toną, bet iš karto atsikrenkštė ir tęsė jau žymiai tylesniu balsu. - Niekas nenorės pirkti bilietų į grupės koncertą, kai ji ir taip jau du kartus grojo ar tuoj gros tais metais...

- Tai pardavinėk bilietus už dolerį - man jokio skirtumo! - atkirto Greta ir prasižiojusi jau ruošėsi ilgesnei kalbai, bet tuo metu suskambo jos telefonas, todėl iš karto griebė jį ir atsiliepė.

Jos susiraukusią veido išraišką kaip mat pakeitė nuostaba, o po to - plati šypsena. Stryktelėjusi nuo kėdės Greta kvyktelėjo iš džiaugsmo ir sušuko į telefoną:

- SVEIKINUUUU!!!

O sveikinti tikrai buvo dėl ko.


Kitas puslapis--->

Posted 5/14/2021, 10:00 PM

All characters in Popmundo are fictitious. Any similarity to any person living or dead is merely coincidental.

Prominent Clothes & Tattoos

  • Right wrist
    ☠ muzika - mano kraujas ☠

Note: Tattoos might be covered by clothing.