2442358

Uniwersytet Warszawski

The university is where people 16 years or older can get their education, improving their skills in life.

Basic Info

Locale Type: University
City: Warsaw
City Zone: Śródmieście (Center of Town)
Management: City of Warsaw
Quality: 50
Condition: incredible
Cash: 2,146,807.90 M$

Note from the ManagementJeżeli uniwersytet nie oferuje obecnie kursu, który Cię interesuje lub chcesz pracować jako profesor uniwersytecki zgłoś się do mnie. Wszystkie uwagi i sugestie odnoście funkcjonowania uniwersytetu zgłaszaj tu: 2177558.1

If the University doesn't currently offer a course you're interested in, or you’d like to work as a university professor, let me know. All problems, remarks, suggestions can be expressed here: 2177558.1

Jeśli chcesz pracować dla miasta zgłoś się do Aimée Manning, a otrzymasz maksymalne wynagrodzenie.