847919

Czarnolas

Nothing beats a nice trip to the countryside. Who knows what adventures await you here?

Basic Info

Locale Type: Countryside
City: Warsaw
City Zone: Wilanów (Countryside)
Management: City of Warsaw
Quality: 50
Condition: perfect
Cash: 10,485,819.60 M$

Graffiti:

🗡️

Note from the Management

Witamy w Warszawie!
Szukasz lekarza? - 1895055.1
Masz pytania? - 2086706.1
Gdy zauważysz pożar… - 418467.1
Pracujesz długo dla miasta? Weź udział w loterii! - 2184469.1

Czas Podróży:
-Kołobrzeg - 2h37min
-Wielkopolskie - 1h42min


Welcome to Warsaw!
Looking for a doctor? - 1895055.1
Do you have any questions? - 2086706.1
When something is burning… - 418467.1
Do you work for the city for a long time? Take part in the lottery! - 2184469.1

Travel Time:
-Kołobrzeg - 2h37min
-Wielkopolskie - 1h42min


Jeśli chcesz pracować dla miasta zgłoś się do Aimée Manning, a otrzymasz maksymalne wynagrodzenie.