49044

Stockholms Skärgård

Nothing beats a nice trip to the countryside. Who knows what adventures await you here?

Basic Info

Locale Type: Countryside
City: Stockholm
City Zone: Roslagen (Countryside)
Management: City of Stockholm
Quality: 50
Condition: perfect
Cash: 40,596,938.10 M$

Graffiti:

-·=»-->LεεM⊕rεT⊕uςhψ2αH<--«=·-

Note from the Management

Kom hit och njut av den vackra naturen eller släpp lös några djur!


Välkommen till Stockholm!

Stockholms Nybörjarfond vänder sig till nykomlingar här i Stockholm och finns till för att underlätta den första tiden med lite pengar.

Hur man ansöker 2317589.1.

Donationer välkomnas!

Om du är sjuk, se om det finns en doktor i stan 1846718.1.

Kom ihåg att inte smitta andra med din sjukdom.

Come here to enjoy the beautiful nature or to set some animals loose!
Welcome to Stockholm!

Stockholm Newbie Fund is to newbie's for make it a bit easier in the startup with little money.

How to apply 2317589.1.

Donations are welcomed!

Got a cold, chlamydia or the flu? Check on doctors in town 1846718.1.

Remember not to interact with others when you are sick.