Bombay Troll Ocakları

Bir gece ansızın; 49 Tokyo, 50 Bombay, 51 Konoha...


Kabileye girmek için üyelerden birine mesaj atarak başvuru yapabilirsiniz ama içerideki her trollün size onay vermesi gerekir.

Troller birbirini savunur ve kollar. Bir trollü başka kimseye ezdirmeyiz, ezeceksek kabile içinde kendimiz ezeriz.

Aydınlanma Günleri'ne mazeretsiz 2 kez katılmayan üye kabileden öpücüklerle uğurlanır.

Şehir yönetimlerini ele geçirme amaçlı etkinlikler yasaktır. Şehre zarar vermeyecek şekilde şehir görevlilerini, etkinliklerini vb. trollemek serbesttir.

Blog, ziyaretçi defteri vb. trollemek için kabile üyelerini duman mesajıyla çağırmak serbesttir. Üyelerin spamden ceza almaması için trollenecek kişinin bunu kaldırabilecek olgunlukta olması gerekmektedir. Spam cezasına neden olabilecek birini trolleten kabileden... Yine öpücükler...

Kabile içinde başlık açmak, diğer üyeleri trollemek serbesttir. Mod yoktur, coşanı kendine getirmek her üyenin görevidir.

Troll ekibi zengin bir ekiptir, pis fakirlerle uğraşmaz.

Troll ekibi ırkçılığa, şehir istila eden zihniyete, haksızlığa ve hiyerarşiye karşıdır.

"Ulu Ejderha Bernhardon" kabile bankalarının sahibidir.

Kabileden dışarıya bilgi sızdıran hayatı boyunca rencide edilir, her ortamda trollenir.

Kabile her türlü yeni troll projesi fikrini değerlendirecektir.

Tüm üyelere mesaj butonunu kullanmayanın da amk, bu kutsal bir görevdir.

Ana karakter kabilede yoksa ikinci nesil çocuklar giremez.

Kabile erkekleri Rusların sıcak denizine inme, kabile dişileri Avrupa'ya açılma isteğindedir. İsteyene latin şeyapmak Echo'nun görevidir.

Oyun turnuvalarımız vardır. Oyun turnuvalarımız mı vardır? Oyun turnuvalarımız var mıdır mı?

Özel günler, önemli olaylarda kabileden bilgilendirme yapılacaktır.

Kabile soundtracki için bkz:<3

Club Information
Created: 11/21/2015
Leader: E. Kónya
Club House: Bombay Troll Ocakları
City: Istanbul
Management: Bombay Troll Ocakları
Size: 5 members
Accepts applications: No

Regarding social clubs

A social club is a place where people gather to fraternize and share common interests. The only way of becoming a member of a social club is to be invited by the club leader. All social clubs have a club house where the members meet.

VIPs can be a member of up to five social clubs at the same time, while non-VIPs can only be a member of one.